top of page
DSCF5053_edited.jpg

BOTULINETOXINE (BOTOX)

ENGLISH 

Botulinum toxin or simply botox treatment, is best known for naturally reducing and smoothening facial wrinkles. Botox injections use a toxin called “onobotulinum toxin” type A, which temporarily relaxes the affected muscle. The facial muscles continuously pull on the skin, causing folds (wrinkles) to develop over time. By relaxing these muscles, fine lines, and wrinkles in various parts of your face can become less visible and this results in a tighter skin. Botox treatment is suitable for the following areas: forehead, frown, and crow's feet.

NEDERLANDS 

Botulinetoxine- of kortweg botox-behandeling staat in de cosmetische  branche vooral bekend  als methode om rimpels in het gezicht op een natuurlijke wijze te verminderen. Botox-injecties  gebruiken een toxine genaamd “onobotulinumtoxine” type A, dat als werking heeft een spier tijdelijk te ontspannen. De aangezichtsspieren trekken continu aan de huid, waardoor er op  den duur plooien (rimpels) ontstaan. Door het ontspannen van deze spieren, kunnen fijne lijntjes  en rimpels in verschillende delen van uw gezicht minder zichtbaar worden en dit resulteert het  in een strakkere, jeugdigere, huid. Botox-behandeling is geschikt voor de volgende zones: voorhoofd, fronsen en kraaienpoten.  

FILLERS

ENGLISH 

Injectable fillers filled with hyaluronic acid are used for facial treatment and are injected to the skin. The effects of fillers are to reduce wrinkles, accentuate and create volume, and to revitalize the skin. Injectable fillers are safe due to natural substance hyaluronic acid. The treatment zones of fillers are lips, cheeks, chin, nasolabial fold, jawline, and marionette lines.

NEDERLANDS 

Injectable fillers met hyaluronzuur worden gebruikt voor gezichtsbehandelingen en worden in de huid geïnjecteerd. De effecten van fillers zijn het verminderen van rimpels, het accentueren en creëren van volume (vullen) en het revitaliseren van de huid. Injecteerbare fillers zijn veilig vanwege de natuurlijke stof hyaluronzuur. De behandelzones van fillers zijn lippen, jukbeenderen, kin, neuslippenplooi, kaaklijn en marionetlijnen.

Kin Filler SJ.jpeg

MESOTHERAPIE

ENGLISH 

Mesotherapy, or vitamin treatment, also known as “biorejuvenation” is a method used to rejuvenate the skin and improve the signs of skin aging through transdermal injection of a natural solution containing vitamins, peptides, minerals, antioxidants, and natural extracts. These components stimulate the fibroblasts (connective tissue cells) to produce collagen, elastin, and extracellular tissue (hyaluronic acid). Next to these direct effects, the treatment also preventively protects the cells against damage caused by free radicals. Mesotherapy is suitable for the face, neck and décolleté.

NEDERLANDS 

Mesotherapie, of vitamine behandeling, ook wel bekend als “biorejuvenation” (bio=natuurlijk, rejuvenation=verjonging), is een methode die gebruikt wordt om de huid te verjongen en de tekenen van huidveroudering tegen te gaan door middel van transdermale injecties met een natuurlijke oplossing van vitamines, peptiden, mineralen, antioxidanten en natuurlijke extracten. Deze componenten stimuleren de fibroblasten (bindweefselcellen) tot aanmaak van collageen, elastine en extracellulair weefsel (hyaluronzuur). Naast de directe effecten worden de cellen daarmee preventief beschermd tegen schade veroorzaakt door vrije radicalen. Mesotherapie is geschikt voor het gezicht, de hals en het decolleté.

Botox MH.png

LIPOLYSIS

ENGLISH 

Lipolytic is a fat burning therapy substance based on lipolysis. Lipolysis is a process that results in splitting of adipocyte (fat cell). This splitting occurs with the help of injections, which, entering the fatty tissue, causes the release of fat from the adipocytes. This results in reduction of fatty tissue. Lipolysis are safe due to natural substances. The treatment zones of lipolysis are chin area, abdomen, thighs, arms, hips, and buttocks.

NEDERLANDS 

Lipolytic is een vetverbrandende therapiestof op basis van lipolyse. Lipolyse is een proces dat adipocyten (vetcellen) splitst en afbreekt. Deze splitsing vindt plaats met behulp van injecties, die bij het binnendringen van het vetweefsel het vrijkomen van vet uit de adipocyten (vetcellen) veroorzaken. Dit resulteert in vermindering van vetweefsel. Lipolyse zijn veilig door natuurlijke stoffen. De behandelingszones van lipolyse zijn kin, buik, dijen, armen, heupen en billen.

ABOUT DR. FERHAD

ENGLISH  

Dr. Ferhad was born and raised in Amsterdam and graduated with his medical degree in  2021 at the VU University Amsterdam. His goal is to let people be the best version of themselves, optimizing their look by keeping  their natural features.

By careful examination of one’s facial features, he decides how minimal  invasive cosmetic procedures can contribute to a youthful and energetic appearance. His dream to venture into the cosmetic industry motivated him to follow multiple courses and  trainings immediately after graduation from various specialists from the Netherlands and  Dubai. This allowed him to learn and apply both theory and practice. He now specializes in  botulinum toxin (botox), mesotherapy (vitamin injections), lipolysis (fat burning injections) and  fillers.  

Dr. Ferhad is ready to help you with various cosmetic treatments at The Set salon.

IMG_8930.jpg

NEDERLANDS

Drs. Ferhad is geboren en getogen in Amsterdam en heeft zijn studie Geneeskunde voltooid aan de Vrije Universiteit. Zijn doel is om bij de ander de mooiste versie van zichzelf te laten zijn, waarbij hij het erg  belangrijk vindt om voor een natuurlijke look te blijven gaan.  
 

Door nauwkeurig naar iemands gezichtskenmerken te kijken, ziet hij hoe minimaal invasieve  cosmetische ingrepen kunnen bijdragen aan een jeugdige en energieke uitstraling.  Zijn motivatie om zich te verdiepen in de cosmetische branche heeft ervoor gezorgd dat hij  direct na het afstuderen meerdere cursussen en trainingen heeft gevolgd bij verschillende  specialisten uit Nederland en Dubai, waarbij hij zowel de theorie als de praktijk heeft leren  toepassen. Hij is gespecialiseerd in botulinetoxine (botox), fillers, mesotherapie (vitamine injecties) en lipolyse (vet verbrandende injecties). 
 

Dr. Ferhad is nu klaar om jullie te voorzien van verschillende cosmetische behandelingen bij The Set salon. 

NEW CUSTOMER

As a new customer there may be a few things you’d like to know when making your appointment.
At our New Customer page you can find further information pre your appointment. 

READY TO MEET?

Make an appointment through our system or contact us by email. We hope to welcome you soon in our salon at the Cruquiusweg in Amsterdam East.

bottom of page